About This Project

Տեսահոլովակում ներկայացվում է աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի զբաղվածության իրավիճակը Հայաստանում։ 2000 թվականից ի վեր Հայաստանը ապահովում էր կայուն տնտեսական աճ, սակայն 2009 թվականին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը խորը ազդեցություն ունեցավ զբաղվածության ցուցանիշների վրա։ Աշխատատեղերի կրճատումը, արտերկրներից վերադարձող միգրանտների ներհոսքի թվի աճը համալրեց գործազուրկների շարքերը։ Կտրուկ աճեց գործազրկության նպաստ ստացողների, երիտասարդների, աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց և երկարատեև գործազուրկների թիվը։
Ո՞րն է կյանքի համար ամենակարևոր սկզբունը․երբեք չնահանջել։
<<Կյանքում մեծագույն պարտությունները կրում են այն մարդիկ, ովքեր հանձնվելու պահին չեն գիտակցում, թե որքան մոտ են եղել հաջողությանը>>- Թովմաս Էդիսոն։

Զբաղվածության պետական կոմիտե>> գործակալություն
GIZ- Federal Ministry for Economic Cooperation and Development