Category
3D (եռաչափ) Գրաֆիկա
About This Project

Տեսաֆիլմում ներկայացված է ՀՀ մուտք գործող թե մարդատար, թե բեռնատար

մեքենաների սահմանահատման համար  միտում հայտնեու գործողության հերթականությունը։ Գործողությունը պարտադիր է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Մանրամասն ցուցադրված է  3D (եռաչափ) գրաֆիկայի միջոցով։

EU
Government of Armenia
UNDP