Category
Ֆիլմեր
About This Project

Հայաստանում ինչպես և աշխարհի ցանկացած երկրում մշտապես փոփոխվող պահանջարկը և հմտությունների կորուստը պահանջարկների առաջնահերթ մարտահրավերներից է։ Մարդը կարող է ձերք բերել մասնագիտական որոշակի հմտություններ և գիտեիքներ որոնք կարող է կորցնել եթե չի կիրառում։

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալություն