Category
Սոցիալական հոլովակներ
About This Project

Տեսահոլովակը նվիրված է ջրային ռեսուրսների պահպանը։ Ներկայացվում է տարբեր երկրներում ջրի հետ առնչվող խնդիրները։ Հայաստանում ևս առկա են բազմաթիվ խնդիրներ՝  ջրային ռեսուրսների մաքրության հետ կապված։ Կոչ է արվում պահպանել մեր երկր ջրային ռեսուրսները։

USAID ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն